Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna villkor

Dessa användningsvillkor gäller för 

Maximus Sweden AB

  • Huvudkontor: Olof Palmes gata 13, 111 37 Stockholm
  • Organisationsnummer 559225-9963

Benämningen ”Maximus” i dessa användningsvillkor ska avse Maximus Sweden AB. Genom att få åtkomst till och använda följande webbplatser, plattformar eller tjänster som tillhandahålls av Maximus (”webbplatserna”) samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar.

Genom att använda webbplatsen/-erna godkänner du följande villkor:

1. Utom då annat anges tillhör webbplatsernas innehåll och format Maximus. Varumärken som används eller som det hänvisas till på webbplatserna tillhör respektive ägare. 

2. Du intygar att du kommer att säkerställa riktigheten för information som du tillhandahåller och har laglig rätt att skicka den till Maximus eller webbplatserna. Du intygar också att du kommer att använda webbplatserna på ett ansvarsfullt och lagligt sätt och inte skicka någon information om du inte har laglig rätt att göra det. Du intygar också att du inte avsiktligt kommer att försvaga webbplatsernas säkerhet. I detta ingår att försöka införa virus, överbelasta eller försöka avkoda, disassemblera eller förändra någon programvara, kodning eller information som webbplatserna består av. Här ingår också andra handlingar som skulle kunna påverka informationssäkerheten eller vårt renommé.

3. Du får inte publicera på, eller till eller från Maximus eller webbplatserna överföra något material som är felaktigt, olagligt, hotfullt, nedsättande, obscent, kränker någon annan parts integritet eller skulle kunna vara straffbart enligt lag. Detta innefattar upphovsrättsskyddat material eller material som är konfidentiellt för en tredje part.

4. Maximus har rätt men inte skyldighet att övervaka och granska överföringar, anslagstavlor, inlägg och chattrum som kan göras tillgängliga på eller via dessa webbplatser. Maximus har ingen ansvarsskyldighet för sådana aktiviteter eller innehållet i några sådana tjänster.

5. Maximus förbehåller sig rätten att alltid enligt eget gottfinnande granska innehåll som skickas in av dig och att redigera, flytta, radera och/eller neka att ta emot något innehåll som bryter mot dessa användningsvillkor eller på annat sätt är oacceptabelt eller olämpligt, av rättsliga eller andra skäl.

6. Du samtycker, genom att skicka information till någon del av webbplatsen, till att ge Maximus och våra samarbetspartners en evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri och fullständigt underlicensierbar rätt och licens att använda, återge, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av, distribuera, framföra och visa sådan publik inskickad information.

7. Med undantag för vad som uttryckligen anges här ska inget som finns på denna webbplats överlåta någon licens eller rätt till någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annat ägandeintresse för Maximus eller någon tredjepart. Denna webbplats och dess innehåll får inte kopieras, överföras, publiceras, vidarebefordras eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Maximus.

8. Du får hämta, visa och skriva ut ett exemplar av allmänt tillgängligt informationsmaterial eller lagra ett exemplar på en dator endast för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar materialet på något sätt och att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och varumärken och annan information om äganderätt i oförändrat skick.

9. Alla immateriella rättigheter och goodwill i eller avseende webbplatsens innehåll, inklusive text, grafik, programvara, fotografier och andra bilder, videoklipp, ljud, varumärken och logotyper, tillhör antingen Maximus eller dess licensgivare. Samtliga skyddas av internationell lagstiftning för programvara och immateriella rättigheter. Du får inte använda webbplatsen eller någon del av den på ett sätt som gör intrång i dessa rättigheter. Du får inte kopiera för någon affärsinriktad eller kommersiell användning om du inte har skriftligt tillstånd från Maximus att göra det.

10. Maximus accepterar inte några obehöriga idébidrag utanför etablerade affärsrelationer. Eventuella idéer som avslöjas för Maximus utanför en tidigare befintlig och dokumenterad konfidentiell affärsrelation är inte konfidentiella. Maximus får därför utveckla, använda och fritt avslöja eller publicera likande idéer utan att ge dig kompensation eller redogörelser. Genom att skicka en idé till Maximus samtycker du till att omfattas av dessa villkor.

11. Innehållet på den här plattformen tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och innebär inte att något affärs- eller tjänsteförhållande uppkommer mellan dig och Maximus. Informationen på dessa webbplatser är inte avsedd att utgöra rådgivning som du bör förlita dig på. Det kan vara lämpligt för dig att rådfråga yrkeskunniga eller specialister innan du vidtar eller avstår från att vidta åtgärder på grundval av innehållet på denna plattform.

12. Länkar på den här webbplatsen kan leda till tjänster eller webbplatser som inte drivs av Maximus. Inga garantier ges avseende sådana andra tjänster eller webbplatser. Maximus påtar sig inget ansvar för sådana andra webbplatser eller tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inget godkännande av den webbplatsen eller tjänsten. All din användning av den information som tillhandahålls på den här webbplatsen eller webbplatser eller tjänster via länk från denna webbplats sker på din egen risk. Exempelvis har denna webbplats ingen kontroll över spridningen av cookies från tredje part. Du bör kontrollera den relevanta tredjepartwebbplatsen för att få mer information om dessa.

13. Maximus ansvarar inte för några fel eller utelämnanden på denna webbplats. Maximus har inte ansvarsskyldighet för och ansvarar inte för innehåll eller åsikter som kommer till uttryck i sådant material som tillhandahålls av dig. Webbplatserna och all Maximus - och tredjepartsinformation tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.

14. I den största utsträckning som tillåts i tillämpliga lagar frånsäger sig Maximus alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för marknadsmässighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång i immateriella rättigheter eller med uppkomst genom handel, användning eller praxis.

15. Maximus garanterar inte att webbplatsens innehåll är fritt från infektion av virus eller annat som har förorenande eller destruktiva egenskaper. Det är ditt ansvar att införa lämpliga IT-säkerhetsåtgärder, inklusive antivirusåtgärder och andra säkerhetskontroller, för att uppfylla dina specifika krav när det gäller säkerhet och tillförlitlighet för innehåll.

16. Maximus är under inga omständigheter skadeståndsskyldigt gentemot någon annan part för några direkta eller indirekta skador eller följdskador. Detta inkluderar men är inte begränsat till förlorade intäkter, verksamhetsavbrott eller förlust av program eller data utan hänsyn till typen av åtgärd och oavsett avtalsrätt, skadeståndsrätt, försummelse, strikt skadeståndsansvar eller annat, som beror på eller har relation till dessa webbplatser, innehåll som finns på eller nås via dessa webbplatser, eller någon webbplats eller tjänst med länk till dessa webbplatser eller någon kopiering, visning eller användning därav.

17. Maximus kan ibland begränsa åtkomsten till vissa funktioner, delar eller innehåll på webbplatserna, eller en hel webbplats. 

18. Maximus har full rätt att neka dig åtkomst till webbplatserna och/eller att avsluta din registrering när som helst utan meddelande eller förklaring.

19. Klientanvändare (t.ex. personal- eller platschef som hänvisar en anställd): Du intygar att du kommer att säkerställa att du när du har hämtat information från portalen som har gjorts tillgänglig för dig kommer att dela den endast med de som måste se informationen, och du får inte ändra materialet på något sätt och måste bevara alla meddelanden om upphovsrätt och varumärken och annan information om äganderätt i oförändrat skick.

20. Maximus kan komma att göra modifieringar, förbättringar, korrigeringar och/eller ändringar av denna webbplats och dessa användningsvillkor när som helst med meddelande i rimlig tid. Det är ditt ansvar att granska villkoren när du använder webbplatsen. Varje gång du använder webbplatsen samtycker du till att omfattas av villkoren, som kan variera eller ändras vid olika tidpunkter. 

21. Underlåtenhet av Maximus att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av någon bestämmelse i dessa användningsvillkor ska inte tolkas som en avsägelse av någon bestämmelse eller rättighet. Dessa villkor ska styras av lagarna i Republiken Italien, och du godkänner att alla tvister mellan dig och Maximus gällande dem eller webbplatsen kommer att hanteras enbart av de italienska domstolarna, förutsatt att den tillämpliga lagstiftningen i Republiken Italien kommer att styra och en tvist kommer att hanteras endast av domstolarna där. Inget ska hindra Maximus att inleda rättsliga processer för att skydda våra immateriella rättigheter i en behörig domstol.

22. Dessa användningsvillkor har skrivits på engelska och översatts till svenska. Den svenska versionen av detta avtal ska gälla för alla frågor som är relaterade till dessa användningsvillkor.

Frågor?


Du kan kontakta oss när det gäller frågor som rör användningsvillkoren via e-post: hello@maximussweden.se

Senast uppdaterad: 2020-03-26