Arbetsgivare

Anställning – Stöd - Community

Rekryteringsservice

Du får utan kostnad tillgång till vår maxade rekryteringsservice.

Våra kandidater ingår i en matchningstjänst som vi utför genom uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vi hjälper dig att framgångsrikt matcha dina nya medarbetare.

Maila oss
Rekryteringsservice

Maximus modell utgår från metoden; Secure, Start, Succeed

Maximatcharna hos oss på Maximus är erfarna och säkerställer en framgångsrik första tid på jobbet för dig och medarbetaren.

Vi har kunskap om rekrytering med alla former av stöd för dig som arbetsgivare eller medarbetare. Det kan tex handla om behov av att prova på med praktik, nystartsjobb eller rättigheter att anpassa arbetsplatsen för medarbetaren. Under fyra månader från start, om behov finns, är vi där när det behövs.

Omställning/ Outplacement

I samband med personalminskning och organisatoriska förändringar krävs lösningar som stöttar både arbetsgivare och individ. Våra erfarna team designar den mest lämpliga vägen framåt genom att se individens behov och arbetsgivarens perspektiv. Vi är med under hela processen före, under och efter. 

Maila oss
Omställning/ Outplacement

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är ett bra sätt att främja återgång till arbete. Tillsammans med en av våra erfarna medarbetare lägger vi upp en plan som bland annat inkluderar;

  • Karriärvägledning
  • Arbetsprövning
  • Arbetsträning
  • Stöd att söka nytt jobb och/ eller utbildning
Yrkesinriktad rehabilitering