Arbetsgivare

En trygg process från början till slut

Rekryteringsservice

Vår rekryteringsservice ger dig som arbetsgivare tillgång till ett brett register av möjliga kandidater. Tack vare våra individuella program och matchningstjänster ser vi till att matcha rätt arbetssökande med ditt företags behov och medarbetarprofil.

Maila oss

Maximus process för att säkra framgång: Progress to Success

Maximatcharna hos oss på Maximus är erfarna och säkerställer en framgångsrik första tid på jobbet för dig och medarbetaren

Vi har kunskap om rekrytering med alla former av stöd för dig som arbetsgivare eller medarbetare. Det kan tex handla om behov av att prova på med praktik, nystartsjobb eller rättigheter att anpassa arbetsplatsen för medarbetaren. Under fyra månader från start, om behov finns, är vi där när det behövs.

Omställning / Outplacement

I samband med personalminskning och organisatoriska förändringar krävs lösningar som stöttar både arbetsgivare och individ. Våra erfarna team designar den mest lämpliga vägen framåt genom att se individens behov och arbetsgivarens perspektiv. Vi är med under hela processen före, under och efter. 

Maila oss

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är ett bra sätt att främja återgång till arbete. Tillsammans med en av våra erfarna medarbetare lägger vi upp en plan som bland annat inkluderar;

  • Karriärvägledning
  • Arbetsprövning
  • Arbetsträning
  • Stöd att söka nytt jobb och/ eller utbildning
Maila oss

Jobbprojekt i Helsingborg

Tjänster vi levererar i samarbete med Helsingborgs Stad

I samarbete med Helsingborgs Stad stöttar vi försörjningsstödstagare i staden till lämpliga och hållbara anställningar.  Vi matchar rätt person med rätt arbetsplats. 
Har ditt företag ett rekryteringsbehov? På Maximus har vi ett brett register av arbetssökande, både för heltidsanställningar och helg-och feriejobb. Genom våra individuella program och matchningstjänster matchar vi rätt sökande med din medarbetarprofil. Vi är med som stöd hela processen igenom, inför och under anställningen.   Vi ger dig en trygg och säker process samtidigt som du gör skillnad för stadens medborgare. 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss, så berättar vi mer om vårt upplägg.  

Maila oss