Om oss

Maximus har tillhandahållit tjänster till offentliga sektorn världen över i mer än 45 år. Vi stärker människor genom att stödja dem i viktiga livsskeden, så att de kan förändra sina liv.

Maximus Sweden

Maximus har sedan starten 1975 hjälpt en halv miljon människor till nytt arbete eller utbildning. Vi har kontor över hela världen, men vet att lokal närvaro och kännedom är en viktig del i att kunna hjälpa jobbsökare mot nya mål.  Nu finns vi äntligen i Sverige!  

Covid - 19

På Maximus prioriterar vi vår personals och våra besökares säkerhet och hälsa. Vi har också ett samhällsansvar för att förhindra 
smitta, så vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga. 

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas du att stanna hemma. Om en person i ditt hushåll är sjuk och har 
fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Vi rekommenderar att du i dessa fall övergår helt till distanslösning tills att vården anser att ni är helt smittfria.   

Vi på Maximus anpassar våra tjänster utifrån de riktlinjer och direktiv som kommer från våra myndigheter och kunder. Samtidigt som vi aktivt ska förhindra smittspridning strävar vi också efter att ge dig som deltagare och kund de bästa förutsättningarna. Vi erbjuder 
därför distanslösningar på hel eller deltid. Inför fysiska besök och träffar på något av våra kontor kommer du att få uppdaterad information kring gällande riktlinjer. 

Läs mer