Vår bakgrund

Hjälper regeringen att tjäna folket

Maximus Global

Maximus har mer än 45 års erfarenhet av att bedriva offentligt finansierad verksamhet. Vi vet hur vi kan nå fantastiska resultat genom att anpassa vår leverans till medborgarnas individuella behov och samtidigt leva upp mot vår uppdragsgivares krav.

Arbetsmarknadstjänster

Oavsett i Italien eller Australien fokuseras våra arbetsmarknadstjänster på att stötta jobbsökare till en långsiktig anställning eller utbildning.

Förmågebedömning

Oberoende och objektiva förmågebedömmningar gällande personer med sjukersättning. Detta görs på uppdrag av den brittiska regeringen som en del av helheten vid bedömning av storlek på sjukersättningen.

Kompetens och utbildning

Vi levererar skräddarsydda och flexibla vägar, baserade på en kombination av lärande, utbildning och tillämpning av färdigheter för att hjälpa våra jobbsökare att uppfylla hela deras potential.

En global leverantör av offentligt upphandlad verksamhet

Med kontor i tio länder har vi byggt en betydande kapacitet att leverera mätbara resultat i internationell skala. Vi är mycket stolta över vårt arbete.

Maximus erbjuder den unika fördelen med att ha en global närvaro med lokalt fokus. Höjdpunkter i vårt arbete inkluderar:

  • Leverantör av personalstyrda tjänster i Australien, Kanada, Italien, Saudiarabien, Singapore, Sydkorea, Sweden, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA
  • Besvarar mer än 6 miljoner samtal per månad på våra kontaktcenter
  • Utför mer än 1,6 miljoner bedömningar årligen över hela världen

Erfarenhet som sträcker sig över populationer och program

Vi gör mer än 1,5 miljoner bedömningar per år i USA och Storbritannien.

Utvärderingarna är mer än bara att informera beslut om behörighet om förmåner, och bedömningar är kraftfulla verktyg för att förstå och framgångsrikt tillgodose behoven och förväntningarna hos enskilda deltagare. Faktum är att bedömningar är integrerade i arbetskraftsprogrammen vi driver eftersom de informerar och gör det möjligt för oss att skapa person- och familjecentrerade karriärplaner som erbjuder arbetssökande som är svårt att placera större möjligheter till framgång.

Vi har sakkunskap och erfarenhet att leverera storskaliga utvärderingsprogram som också säkerställer kvalitet, snabb och respektfull service som levereras och att behoven hos utsatta individer tillgodoses.